top of page

Skuld og Qlik Data Integration Platform

Tallmaker overtar deler av ansvaret for å implementere Qlik Data Integration Platform (QDI) hos Assuranceforeningen Skuld!Takk for nok en tillitserklæring til vår brede BI-kompetanse!


Skuld kan du lese mer om her:

https://www.skuld.com/


...og er du nysgjerring på Qlik Data Integration Platform kan du lese om det her:

https://www.qlik.com/us/data-integration/data-integration-platformbottom of page