top of page

Hva vi leverer

Hvis du har minst et system med viktige data som du ikke får brukt for å skape nødvendig innsikt og forretningsverdi - da kan vi i Tallmaker hjelpe deg. Har du flere systemer gir våre løsninger enda mer verdi, effektivisering og trygghet ved at vi automatiserer sammenstillingen av data fra disse og gir deg hele bildet. 

 

Vi har jobbet med analytics og dataplattform i mange år, og har løst mange behov i mange bransjer. Med Tallmaker får du:

  • Spisskompetanse på analytics og dataplattform i form av rådgivning, arkitektur og implementering

  • Prosjektgjennomføring fra A til Å

  • Stabilitet over tid slik at du får en verdifull sparringspartner

  • Små og store innspill om teknologinyheter, smarte arbeidsmetoder, mm.

Du får hjelp av oss så lenge du selv ønsker. I oppstarten fordi du jobber sammen med oss og tar med deg lærdommen videre i eget arbeid. På lang sikt fordi du trenger kapasitet og ikke har den internt. Eller i perioder der du trenger ekstra kapasitet eller kompetanse.

Vi gjør normalt våre leveranser basert på en smidig/Scrum-basert metodikk som gjør at vi med god kontroll raskt kan levere synlige resultater. Vi starter med å tenke stort sammen med dere, men deretter leverer vi i iterasjoner, der når vi leverer er nesten like viktig som hva vi leverer. Spesielt rundt analytics så er det mye to-veis læring i starten, og krav og ønsker kan endre seg når man skjønner hva som er mulig.

Vi jobber med dine tall, og sier at vi får dem til å møtes, får dem til å snakke, gjør dem trygge og smartere. Det er litt marketingspråk, og trenger en forklaring. Den kommer nedenfor.

Tall som møtes
møtesutenramme_hvit.png

Tall som møtes

Med moderne verktøy fra TimeXtender, Qlik eller Microsoft henter vi data fra dine on-prem systemer eller sky-løsninger, og samler dem i et datavarehus/en dataplattform.

Vi automatiserer datainnhenting, sammenstilling og dine forretningsregler slik at du sparer tid og får data du kan stole på som er oppdaterte mye oftere enn før. Data behandles alltid på samme måte og faren for at man gjør manuelle menneskelige feil fjernes.

Dataene lagres i dataplattformer som Microsoft Azure, Exasol eller Snowflake. Vi tar vare på dataene i en datalake, og modeller dem videre for analyse som både gir stor fleksibilitet og hastighet. 

Tall som snakker
snakkerutenramme.png

Tall som snakker

De siste ti årene har det skjedd veldig mye rundt analytics og visualisering. Vi lager ikke lenger rapporter, men apper som henter de dataene som trengs og holder dem in-memory. Basert på disse kan vi både lage enkle dashboards med de viktige nøkkeltallene med enkel navigasjon for å komme til nedbrytninger for å forstå underliggende årsaker.

Visualiseringsmulighetene er overveldende, og det er viktig å velge med omhu - ikke visualisere for i visualisere, men for å gi innsikt. Vi i Tallmaker liker fortsatt Excel, men foretrekker Qlik Cloud og Microsoft Power BI.

Trygg tll
tryggeutenramme_hvit.png

Trygge tall

Trygge tall for oss betyr at de kan stoles på. At du vet hvor de kommer fra, at de er oppdatert og at dine viktige nøkkeltall beregnes likt hver gang.

Budsjetteringsprosesser i Excel er for mange en litt skummel øvelse der mange personer skal bidra og passe på at ting fylles inn riktig, at ting lagres på rett sted og at man har kontroll på versjoner. Vi har vært der selv, men med Effectplan kan man definere prosess, flyt og malverk slik at man kan jobbe sikkert, effektivt og uten c-momenter.

Veldig ofte så trenger vi data i analytics som ikke finnes i noe system. Tidligere ville vi kanskje hentet dem fra en Excelfil, men med Inphinity kan vi nå la disse dataene "bo" i Qlik og alt arbeidet med det kan også gjøres der.

Smartere tall
smartereutenramme.png

Smartere tall

Dette er et veldig spennende område som omfatter både velkjente metoder og banebrytende ny teknologi. For ikke mange år siden var for eksempel maskinlæring tilgjengelig kun for ekspertene, og det meste måtte programmeres. Nå er slike verktøy gjerne del av de store sky-plattformene, og både datainnhenting, trening og bruk av maskinlæringsmodeller mye enklere. 

 

Qlik har Staige som samlebetegnelse på sine løsninger knyttet til AI, og her finnes både AutoML (maskinlæring), Insight Advisor (bot som blir kjent med dine data), GPT-integrasjon og Conversational Analytics i Microsoft Teams.

kontaktoss.png
bottom of page