top of page

Hvordan en automatisert dataplattform kan støtte vekst i netthandel

Covid-19 har hatt en ødeleggende effekt på økonomien i mange land, men i Norge har pandemien også gitt noen få positive utslag. Et av dem har vært at kreativitet og nytenkning har fått bedre vilkår - spesielt relatert til hvordan vi markedsfører og selger våre varer og tjenester.Som et resultat av oppfordringen om ‘hold deg hjemme’ og ‘ikke møt andre mennesker’ endret både kjøpemønster og varevalgene våre seg ganske dramatisk – vi handler mer til hjemmet, vi handler mer i nettbutikker og klikk&hent er blitt vanlig. Dette har medført en enorm økning for mange e-handelsløsninger, og denne endringen i kjøpemønsteret forventes å bli varig.


Spørsmålet er derfor:

Hvordan kan de som nå utvider sin nettløsning skalere forretningsprosessene i forhold til økende volum og brukerkrav? Svaret ligger i bruken av data!


Dette whitepaperet fra TimeXtender omhandler dataenes rolle i e-commerce samt gir innspill til løsninger som kan implementeres for å understøtte fortsatt vekst.


Klikk nedenfor for å laste ned whitepaperet.


Comments


bottom of page