top of page

Qlik Sense vs Power BI – hvem er best?

Tallmakers mening: Det er helt avhengig av hva du kjenner fra før – og selvfølgelig behovet ditt fremover! For hva er best av en skiftenøkkel og et sett med fastnøkler?Sannheten er at man får til alt med begge, og man savner ikke det man ikke kjenner til!

For begge verktøy har enkelte funksjoner det andre ikke har – noe ut av boksen og annet som en del av økosystemet - så da går det ofte på hva redaktørene velger å ta i bruk.


Men med helikopterperspektiv er det jo slik at Power BI kommer fra en verden der ønsket/behovet var personlig effektivitet ved å få bedre utnyttelse av eget datagrunnlag – grovt sett forbedre Excel.


Qlik kommer mer fra den siden der målet var å understøtte forretningsprosesser der datagrunnlaget var mer komplisert – man trengte derfor en redaktør fra IT som kunne lage en applikasjon.


De siste årene har de nærmet seg hverandre. Power BI er tett knyttet opp mot Azures rike funksjonsflora og Qlik har senket terskelen for self service betydelig, slik at ikke-IT-folk er mye mer selvhjulpne!


En annen sannhet er at Power BI brukes mest, og da ofte begrunnet i at "vi jo allerede har det". Men erfaringen vår er at der man definerer og sammenlikner det rene funksjonalitetsbehovet vinner som regel Qlik (men antall evalueringsprosjekter er betydelig redusert de siste årene).


Det er også andre elementer som beslutningsprosesser tar mer eller mindre hensyn til; Tilgang på kompetanse, forutsigbarhet for driftskostnadene, hvor avhengig er man av en redaktør (både i starten og etter hvert) med mer. Dette er store kostnadsdrivere som det ikke finnes fasitsvar på.


Og alle BI-løsninger vokser, for lykkes man vil man ha mer, og mer og mer data er tilgjengelig! Da blir sammenstillingsutfordringene også større og viktigere, og det medfører igjen et økt behov for en redaktør. Da går man i retning av Qliks banehalvdel. Dette er det mange som har erfart etter hvert, og Qlik har til og med laget en egen webside hvor de sammenlikner Qlik og Power BI – se her:Så hva sier vi i Tallmaker egentlig?

  • En dataplattform (datavarehus) reduserer forskjellene på dem (se gjerne på TimeXtender som underbygger dem begge)

  • Uten en dataplattform er Power BI god på det enkle og Qlik best på det avanserte

  • Med en dataplattform er brukerterskelen på enkle ting ganske lik

  • Med Power BI ender du fort i Azure med de enorme mulighetene – og fallgruvene

  • Med Qlik er forutsigbarheten mye større

Kanskje du egentlig skal ha begge?

Comments


bottom of page