top of page

Qlik Application Automation

Qlik Application Automation er en ny funksjon i Qlik Cloud, som med byggekloss-aktig programmering kan kombinere ulike tjenester. På den måten kan man utnytte egenskaper ved de ulike tjenester, skape automatiserte arbeidsflyter på tvers av dem, og forenkle mange oppgaver.Eksempler på dette kan være å:

  • sende en melding på Teams hver gang en Qlik-applikasjon har feilet, eller en ny applikasjon er publisert

  • sende en epost hver gang en bestemt fil er oppdatert i et Github-prosjekt

  • opprette nye kontakter i Salesforce når de har meldt seg på nyhetsbrevet ditt i Hubspot

  • automatisk generere avviksrapporter i et vedlikeholdssystem når en feil logges i en database eller oppdages med en Qlik-applikasjon

  • lag oppfølgingsoppgaver i et CRM-system direkte fra en analyse i Qlik (https://youtu.be/5ycYndC_PXs?t=169)

  • hente ut data fra en Qlik-app (eller noe annet), og sende dem et annet sted, for eksempel til et excelark eller i en epost, eller mate dem inn i et annet system vha REST-API.


Kort fortalt kan Qlik Cloud plukke opp og agere på data og hendelser i ett system, og trigge hendelser og sende data til et annet, og det behøver ikke være en Qlik-applikasjon i verken den ene eller andre enden av automatiseringene.


Siden Qlik NPrinting ikke finnes i Qlik Sense SaaS, så har vi i Tallmaker ved hjelp av Qlik Application Automation laget en rapport som mailes til alle ansatte hver uke med oversiktsinfo og en link inn i timeføringssystemet vårt, for å forenkle kvalitetssikringen av timeføringen til våre konsulenter. Denne automatiseringen kombinerer HTML-kode i et github-prosjekt med timeføringsdata i en qlik-applikasjon, og sender ut en tilpasset rapport på epost til hver enkelt ansatt. En enkel oversikt rett i postkassa!


⏲️ Timeregistreringsløsninger er gode til å ta imot timer, men ikke alltid like gode på å vise de frem til verken den som har registrert dem – eller ledelsen. Kan vi i Tallmaker bidra her? Les videre! 👇

👔 Timeregistrering og kommentering er kan være noe herk, og å sjekke kvalitetssikre informasjonen i ettertid er enda kjedeligere. Men for konsulentselskaper og andre som leverer timer, slik som vi i Tallmaker, så er nøyaktig timefangst essensielt. Timene skal allokeres til riktig kunde, riktig prosjekt og riktig aktivitet, og i tillegg ha en forklarende kommentar. For å sikre god kvalitet må ofte en eller flere personer gjøre QA på selve timeføringen, men dette behovet kunne vært betydelig redusert, dersom den enkelte medarbeider lettere kunne foreta «førstelinje-QA» selv.

💡 Inspirert av Michael Tarallo's YouTube video om Qlik Application Automation satte vi sammen en enkel løsning som sender en epost til alle Tallmakers ansatte i slutten av hver uke. Eposten viser denne ukes og denne månedens timeføringer i et par ulike varianter, så eventuelle feil/mangler lettere oppdages. I mailen er det også linker direkte til timeføringssystemet vårt (fra Fiken AS), for å gjøre det så enkelt som mulig å gå inn å gjøre rettinger rett fra mailen.


🏆 Umiddelbare resultater allerede første uka!


✔️ En av våre ansatte rapporterte om en feil i vår interne Qlik-løsning

✔️ En annen korrigerte en timeføring som ikke hadde noen beskrivelse - uten at noen andre måtte avdekke svakheten og purre ham om det

✔️ Innen mandag morgen var alle hull i timelisten tettet for hele inneværende måned

🧰 Dette trengs

🔨 En Qlik-app som inneholder de dataene vi vil sende i mailen (appen flyttes automatisk fra vår on-prem-Qlik til vår SaaS-Qlik etter hver oppfriskning

🔨 En HTML mal-epost, delt opp i blokker egnet for vilkårling sammenstilling og repetisjon

🔨 Litt ledig tid for å lære seg litt om Qlik Application Automation

🧠 Og hvordan virker dette?

⚙️ Automatikken henter epostmalen fra et Github-prosjekt

⚙️ Så knytter den seg opp til Qlik, åpner appen vår, og itererer seg gjennom alle de ansatte vi har data for, og sammenstiller HTML’en og dataene til en rapport

⚙️ Og til slutt sendes rapporten som en email til de ansatte med SMTP

🕵️‍♀️ Har du lyst til å vite mer om dette, og hvordan vi kan hjelpe dere til å bli mer effektive – ta kontakt da vel! #qlik #business #automation
Comments


bottom of page