Prosessvisualisering sparer penger!

Sparetiltak for utestående fordringer!

 • Hva koster egentlig dine utestående fordringer?

 • Kjenner dere rentetapet deres?

 • Selger dere også til de som ikke betaler i tide?

 • Klarer dere estimere tidsbruken dere har i ordre -> faktura -> purre -> betalings-prosessen deres?

Dette vet dere antakelig ikke uten å se hvordan prosessene virkelig er – og basert på de data du antakelig allerede har!


Her er et eksempel på en prosessvisualisering:Og enda mer:

 • Har dere mange varianter av prosessene deres?

 • Vil det lønne seg for dere å rette på de få men store avvikene, eller bør fokuset være på de mange men små avvikene?

 • Er det antall eller tidsbruk som er mest kostnadsdrivende?

 • Er avvikene knyttet til enkelte avdelinger, produktgrupper, kundegrupper, salgsteam?


Vi i Tallmaker kan hjelpe dere med å:

 • Lage systemer for å fange dataene – automatisert eller manuelt registrert!

 • Visualisere prosessen nevnt over (og mange flere) for å finne de mange og/eller de store avvikene!

 • Finne kostnadene knyttet til dette!


Men jobben med å gjøre prosessendringene i etterkant må du og dine kolleger gjøre selv!


Har du Qlik Sense fra før koster dette deg under Kr 10.000,- i lisens og 1-2-3 dager med konsulentbistand.


Men ta kontakt så kan vi ganske raskt se om det er noen frukter som henger lavt!


Åsmund Sutterud

asmund@tallmaker.no

+47 911 95 334