top of page

Inphinity Forms

Tallmaker ble partnere med Inphinity i november, og vi har etter det brukt tiden godt på å lære oss produktene å kjenne.


Inphinity sine produkter utvider funksjonaliteten i Qlik Sense, øker mulighetsrommet og gjør det enda mer nyttig, spennende og morsom å jobbe med.


I denne posten forklarer vi litt om muligheten med Inphinity Forms.Inphinity Forms gir Qlik Sense input-egenskaper i mange varianter. Med «input» i denne sammenhengen menes at man direkte i Sense-apps kan legge inn manuelle data, ikke bare jobbe med data hentet fra dataplattform/kilder. Data lagt til med Forms kan kobles til andre data i appen og inngå i visualiseringer og analyser.


Noen eksempler på anvendelser:

  • Budsjettering og planlegging Med fjorårets faktiske tall tilgjengelig, kan du side om side med disse legge inn budsjett- og prognoseversjoner. Når alle tall er lagt inn blir de lagret og alle beregninger der disse inngår blir oppdatert.

  • Kategorisering, gruppering og merking I analysesammenheng har man ofte behov for å kategorisere, gruppere og merke data for å få frem de «store tallene» som gir overblikk. Ved å kunne styre og vedlikeholde dette direkte i Sense blir det effektivt, enhetlig og fleksibelt.

  • Simulering og modellering Hvis det for eksempel er interessant å kunne simulere hvordan endring av innkjøpspris, utsalgspris og volum pr produktgruppe (med hver sine prosentfaktorer) påvirker margin så kan Forms hjelpe deg.

  • Vedlikehold av støttedata Ingen liker systemløse støttedata vi allikevel trenger. Ofte havner de i Excel og er tungvinte å oppdatere. Med Forms kan du administrere disse i Sense, og gjøre dem gjeldende for en modell eller flere, og alle endringer spores.

  • Kommentarer og samhandling Spørsmål og dialog rundt gode eller dårlige resultater er naturlig. Hvis du ønsker å holde noe av denne sammen med tallene i Sense, har du muligheten nå.


Å jobbe med Forms er enkelt - all konfigurering og anvendelse gjøres som del av Sense-grensesnittet du kjenner.


Som del av å bli gode på Forms har vi i Tallmaker laget flere demoer vi er ganske fornøyd med.Du kan også lese mer om Forms på myinphinity.com.

Comments


bottom of page