top of page

InphinitySiste tilskudd i Tallmakers portefølje er produktene til Inphinity, og vi er deres prefererte partner i Norge. 


Inphinity er Qlik Technology Partner og Trusted Qlik Extension Developer. Dette er et kvalitetsstempel og veldig viktig for oss i Tallmaker. Når du kjøper Inphinity sine produkter av oss, kjøper du nettopp det – et ferdig produkt klart til konfigurering og bruk.

Inphinity Flow er en Qlik-utvidelse som gir deg muligheten for å visualisere prosesser og nøkkeltall samt detaljer knyttet til disse. Relasjoner og sammenhenger kommer klart frem, og du kan langt enklere enn før få prosessinnsikt – identifisere «hvor skoen trykker» og iverksette tiltak for effektivisering og forbedring.Klikk her for å lese mer om Flow på Inphinity sine sider

Inphinity Forms gir deg en ekstra Qlik-superkraft, nemlig muligheten til å legge til nye data direkte i analyseapplikasjonene, ta vare på dem, dele dem med andre, og bruke dem til beregninger og visualiseringer. 


Forms åpner for nye bruksområder,som å gjøre planlegging og budsjettering, kategorisering, prosjektstyring, simulering og vedlikehold av støttedata direkte i Qlik.  Og hva med å kunne knytte kommentarer direkte til funn du har gjort, og dele de med andre, sammen med analyseparameterene?Klikk her for å lese mer om Forms på Inphinity sine sider


Vi i Tallmaker kan kontaktes her hvis du er interessert og vil vite mer.


bottom of page